Projekt na měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostiku

Naše společnost Matuš Trade, s. r. o. řešila inovační voucher ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava s názvem „Testování měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika“. Řešení bylo podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tato spolupráce byla uskutečněna v  rámci projektu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II (RRC/09/2015) s cílem rozvoje spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi na straně jedné a malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Hlavním cílem projektu bylo testování měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika pro účely zkvalitnění výroby. Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní VŠB-TUO disponuje bezdrátovým systémem Renishaw ballbar QC20-W vhodným pro diagnostiku přesnosti obráběcích strojů. Zařízení ballbar QC20-W s vestavěným délkovým snímačem umožňuje analyzovat přesnost rotačních pohybových systémů a diagnostikovat problémy vyžadující údržbu stroje včetně identifikace zdrojů chyb, které jsou jejich příčinou, a to u CNC obráběcích strojů, měřicích souřadnicových strojů i montážních zařízení. Vzhledem k dosahované přesnosti je toto zařízení vhodné pro hodnocení přesnosti pohybových vedení strojů a je schopno zajistit kontrolu přesnosti vedení v souladu s uznávanými mezinárodními normami ISO a ASME.


Máte otázku nebo potřebujete pomoct? kontaktujte nás